Rákosové krytiny

Úvalno je progresivní obec na severní Moravě. Od roku 2017 je zde v provozu letní koupaliště, které se může pochlubit krásným prostředím a čištěním vody kořenovou čističkou. Za slunečných dní zde můžete najít stín pod našimi slunečníky nebo si dát něco k pití v námi pokrytém "skalním" baru.

Rok 2017 jsme zahájili pokládkou rákosu na objektu archy.

Pokrytí konstrukce rumpálu s vrcholem ukončeným pomocí rákosové růže. Okapní hrana nekopíruje čtvercový půdorys vaznic. Místo toho byla provedena tak aby kopírovala kamennou zeď studny. Detaily konstrukce si můžete prohlédnout na kartě tesařství.

Rákosové slunečníky s průměry 230 a 190 cm. Konstrukční prvky jsou hoblované se sraženými hranami. Zakončení krokví je zpestřeno zdobnými ornamenty. Vzpěry bylo díky příliš ostrému úhlu nutné načepovat jak do krokví, tak to stojky.

Realizace zahrnovala dodatečné vyztužení konstrukce altánu, zalaťování, pokladku rákosu, výrobu a instalaci modřínových prvků na hřebeni. Podhled v altánu je proveden pohledovou variantou pokládky. Jinými slovy zde nenajdete žádné spojovací nebo vázací prvky a rákos je zde čistý bez semene.

Rákosová střecha s organickým tvarem krovu. Dva půlkulaté vikýře a úžlabí z jižní strany byly opravdovým oříškem a zábavou zároveň. Na obou štítech se nacházejí trojúhelníková okna nad nimiž se tyčí rákosové růže jako součást hřebene. Hřeben je proveden z řezaného šindele. Již chybí jen hřebenové zvíře, které by střechu strážilo...