Lidé při své snaze o inovaci často zapomínají či snad přehlíží fakt, že příroda mnohdy nabízí velmi dobrá a jednoduchá řešení bez nutnosti vynaložit velké množství energie například na výrobu či dopravu. Moderní doba přinesla mnoho nového, ale také hlubší poznání kvalit toho starého. Díky prohloubení znalostí o vlastnostech tradičně používaných stavebních materiálů se současní architekti a stavaři stále více a ve větší míře k těmto materiálům vrací.

Hnacím motorem naší činnosti je touha tvořit a aktivně se tak podílet na vzniku kvalitního zázemí pro život. Při tom se snažíme používat převážně přírodní materiály jako je dřevo, sláma, rákos, nepálená hlína a další. Práce s těmito materiály nás baví a zároveň věříme, že má velký smysl. Navazujeme na tradice našich předků a tím tyto tradice udržujeme stále živé. Našim cílem je kvalita a udržitelnost, nejvyšší odměnou pak dobrý pocit z kvalitně odvedené práce.