Tesařství

Dodatečná vestavba sedlového vikýře do hotové střechy.

V pohledové části konstrukce nenaleznete žádný kovový spojovací materiál. Výjimkou jsou kované hřeby v kleštinách. Konstrukce je provedená pomocí tradičních čepových spojů. Čepy jsou zajištěny strouhanými dubovými kolíky. Osazení na kamenné zdi je provedeno pomocí kovaných patek. Ve složce rákosové krytiny si můžete prohlédnout výsledné dílo.

Doplnění sedlové střechy pultovým vikýřem. Realizaci jsme provedli včetně klempířských a pokrývačských prací.

Konstrukce z akátových kůlů. Spoje jsou zajištěny závitovými tyčemi (možné použití dřevěných kolíků).

Jednou jsme se takhle s Maročanem rozhodli, že postavíme bránu staroegyptských rozměrů. Po pár desítkách hodin práce bylo dílo na světě. Stavební dozor zajistil: krabice Jakub a Kámen