Klempířství

Výroba a montáž okenních parapetů.

Díky velkému rozdílu úhlů střešních rovin bylo zapotřebí opatřit plech v úžlabí odvodňovací drážkou a vysokým stojáčkem. Lemování na štítové zdi pak proběhlo standardním způsobem.

Komínové oplechování s dilatační lištou.