Sanace 70m vysokého komínu koksárenské baterie. Postup prací zahrnoval omytí povrchu tlakovou vodou s předehřevem, vyspárovaní děr a prasklin, nátěr povrchu komínu, nátěr kovových částí (žebříky, koruna, zábradlí na ochozech, hromosvody). Práce byly realizovány za pomoci horolezecké techniky.

Obnova nátěru na plechové krytině barokní kupole a přilehlých vikýřů. Postup zahrnoval odstranění rzi a nečistot z povrchu krytiny nanesení základové vrstvy a samotný nátěr. Práce byly provedeny užitím horolezecké techniky.

Renovace secesní fasády zahrnovala nátěr zdobných motivů kolem oken, nátěr soklu budovy a demontáž starých proti holubích zábran. Hlavní část prací byla realizována horolezeckou technikou.

Oprava 70m vysokého komínu zahrnovala omytí povrchu tlakovou vodou s předehřevem, vyspárovaní děr a prasklin, nátěr povrchu komínu, nátěr kovových částí (žebříky, technologické ochozy) a výměnu zkorodovaného zábradlí na jednom z ochozů. Práce byly realizovány pomocí horolezecké techniky.